Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy metodyki konstrukcji maszyn, modelowanie, maszynoznawstwo

Wytrzymałość materiałów

Wytrzymałość statyczna Wytrzymałość zmęczeniowa

 

Elementy podatne

Projektowanie sprężyn, elementy giętkie

Połączenia mechaniczne

Projektowanie połączeń śrubowych, spawanych,      czop-piasta

Wały i osie

Projektowanie wałów prostych, stopniowanych, giętkich i innych

Łożyskowanie

Projektowanie węzłów łożyskowych, łożysk tocznych